Drive

Dễ dàng lưu trữ, đồng bộ hóa và chia sẻ tệp.

Lưu trữ an toàn tất cả dữ liệu của công ty bạn ở một nơi. Truy cập tệp dễ dàng từ máy tính để bàn và thiết bị di động cũng như kiểm soát cách các nhóm chia sẻ tệp.

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Giữ an toàn và bảo mật dữ liệu của bạn.

Bảng điều khiển quản trị viên trung tâm, tính năng ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) và Vault dành cho Drive của G Suite giúp dễ dàng quản lý người dùng và chia sẻ tệp mà vẫn đáp ứng nhu cầu tuân thủ dữ liệu của bạn.

Nhận bao nhiêu dung lượng lưu trữ tùy theo nhu cầu của bạn.

Các phiên bản Business, Enterprise và Nhóm của G Suite có bộ nhớ đám mây không giới hạn, vì vậy bạn sẽ luôn có đủ dung lượng cho tất cả các tệp của mình.

Hãy tận dụng dữ liệu để làm việc hiệu quả.

Với tính năng học máy do Google cung cấp, Drive giúp dữ liệu của bạn hữu ích hơn bằng cách dự đoán nội dung bạn cần trước khi bạn cần đến. Không chỉ dễ dàng tìm thấy nội dung của bạn với các tính năng như tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên nhận dạng ký tự quang (OCR), Truy cập nhanh trong Drive còn sử dụng các tín hiệu như mô hình công việc thông thường và cuộc họp được lên lịch để cung cấp cho bạn nội dung quan trọng – vì vậy bạn không cần phải tìm kiếm.

Giúp các nhóm của bạn luôn làm việc có tổ chức.

Với Drive nhóm, tất cả công việc của nhóm được lưu trữ ở những không gian dùng chung an toàn và dễ quản lý. Mọi tệp được thêm vào Drive nhóm đều được nhóm sở hữu tập thể, vì vậy tất cả mọi người luôn được cập nhật.

Làm việc liền mạch với các công cụ yêu thích của bạn trong Drive.

Bạn có thể mở hơn 40 loại tệp khác nhau bằng Drive, bao gồm tệp PDF và MPEG4, cũng như làm việc trên tệp Microsoft Word ngay từ Drive. Các plugin cho Microsoft Office và Outlook giúp cho luồng công việc của bạn đơn giản nhất có thể với Drive.

Mở rộng sức mạnh của Drive bằng ứng dụng bên thứ ba.

Sử dụng hàng trăm ứng dụng tích hợp, bao gồm DocuSign cho chữ ký điện tử, CloudLock cho các lớp bảo mật bổ sung và LucidCharts dành cho mô hình, để thực hiện mọi việc ngay từ Drive.

Tự động đồng bộ hóa tệp với máy tính của bạn.

Đồng bộ hóa các tệp quan trọng – hoặc tất cả tệp – với máy tính của bạn. Khi bạn thực hiện thay đổi trên một thiết bị, thay đổi đó sẽ được cập nhật ngay lập tức trên tất cả các thiết bị được liên kết.

Kiểm soát cách chia sẻ tệp của bạn.

Giữ riêng tư các tệp cho đến khi bạn quyết định chia sẻ chúng. Tránh nhiều phiên bản và hợp nhất tệp bằng cách cấp cho người khác quyền tải xuống, chỉnh sửa, nhận xét hoặc xem. Bạn cũng có thể đặt ngày hết hạn cho tệp được chia sẻ.

Các câu hỏi thường gặp về Drive

Tôi có thể tải lên Drive những loại tệp nào?

Bạn có thể tải mọi loại tệp lên Google Drive và chuyển đổi một số loại tệp nhất định sang định dạng tài liệu Google dựa trên web: Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.

Tôi có bao nhiêu bộ nhớ với Google Drive?

Phiên bản cơ bản của G Suite có 30GB dung lượng bộ nhớ mỗi người dùng được chia sẻ trên Google Drive và Gmail. Các phiên bản Business, Enterprise và Nhóm của G Suite có dung lượng lưu trữ không giới hạn (tài khoản có ít hơn 5 người dùng sẽ nhận được 1TB trên mỗi người dùng).

Phiên bản Drive phải trả tiền có gì khác biệt?

Phiên bản Drive trả phí cung cấp cho bạn gấp đôi dung lượng bộ nhớ của Drive và Gmail cá nhân, hỗ trợ 24/7, chia sẻ kiểm soát và báo cáo nâng cao. Bạn cũng có thể nâng cấp lên bộ nhớ không giới hạn (tài khoản có ít hơn 5 người dùng sẽ nhận được 1TB/người dùng).